Rezervace

Chcete-li si zajistit rezervaci stolu, lze tak učinit na těhto kontaktech:

+420 735 125 720
svijanskysenk@email.cz

Odpovědný vedoucí: Marcela Šafránová